+31 (0)850020 450 info@processwatchers.com

Data

.

.

.

PROCESS MINING SELECTEERT EN ORDENT BESTAANDE DATA

.

.

.

Proces optimalisatie 3.0 betekent

.

besluitvorming faciliteren op basis van het feitelijke proces

 alternatieven ontwikkelen voor prettiger samenwerking

reëel menselijk gedrag als uitgangspunt nemen

talent en budget optimaal inzetten

slimmer ipv harder werken

bottle necks identificeren

correlaties ontdekken

optimaliseren

genieten

Processen om van te genieten

  Besluitvorming op basis van het feitelijke proces.

Uitgangspunt is reëel menselijk gedrag

Identificeert bottle necks, corrigeert blinde vlekken

Ontdekt slimmere routes

Draagt alternatieven aan voor prettiger samenwerking

Optimale inzet van talent en budget

Onthult correlaties, zoekt naar causatie.

Case 1: Overheid Telkens waren er klachten over de afhandeling van vergunningen. Een aanvraag nam al gauw 6 maanden maanden in beslag. Maar ja, er waren 27 verschillende wetten en regels, en er waren allerlei interne en externe adviseurs bij nodig. Analyse van bottlenecks, rendement-issues en wettelijke randvoorwaarden bracht de verwerkingstijd terug tot minder dan 3 maanden. Zowel de werkdruk als het aantal klachten nam af.

Case 2: Zorginstelling Een ziekenhuis ontdekte dat de samenwerking van personeel een stuk vlotter verliep nadat process mining de oorzaken voor vertraging en miscommunicatie lagen. Daardoor konden processen adequaat worden aangepast. Uitkomst was verbeterde logistiek, soepeler samenwerking en aanzienlijk verkorte behandeltijd. Het aantal klachten nam af en de sfeer verbeterde aanzienlijk.

Case 3: Service afdeling Toenemende regelgeving betekende dat de kwaliteitsmanager verdwaalde in een wirwar van interne en externe regels. Bezuinigingen drukten een stempel op samenwerking tussen afdelingen. Process mining verschafte betrouwbaar inzicht voor een frisse constructieve aanpak.